Historie Mostkova

24.03.2012 15:10

 

Do roku 1918 též Moskov ,zřejmě získal jméno podle obce s mostkem ,čemuž odpovídá ,poloha této lokality . 

Mostkov byl od roku 1960 připojen jako místní část obce Oskava .Mostkov leží na jižním okraji Hraběšické hornatiny , v nadmořské výšsce 320 m ,západně od údolí horního toku říčky Oskava ,při silnici na severozápad od Václavova a Mladoňova . Jihovýchodní cíp katastru o rozloze 454 Ha se dotýká hranice mezi okresy Olomouc ,Šumperk a Bruntál (dříve Rýmařov) .

Mostkov patřil k těm odlehlým vesnicím ,kde se v posledních dvou stoletích stále snižoval stav obyvatel .

V roce 1900 ,zde žilo 521 obyvatel ve 63 domech .Protože to byla německá obec (roku 1930 jenom 6 členů) , prohloubil se uvedený trend po odsunu něm.rodin tak ,že zde bylo v roce 1950 zjištěno 277 usedlíků v 98 domech a při sčítání v roce 1991 dokonce 231 osob v 61 domech .První písemná zmínka o Mostkově se vztahují k roku 1944 , kdy ves příslušela k hradu Úsov .Ještě v 16 století měla většina usedlíků česká jména ,ale po 30ti leté válce se vše změnilo .Roku 1677 zde bylo 25 usedlíků tehdy již většinou němecých .Roku 1834 žilo v Mostkově 440 obyvatel v 63 domech. Po roce 1848 připadal Mostkov k sousednímu okresu Uničov ,který tehdy tvořil součást politického okresu Litovel a teprve od roku 1909 náležel k okresu Šternberk .Byla to i nadále zemědělská obec ,i když část obyvatel byla zaměstnávána v sousední Oskavě . O škole máme málo zpráv ,víme jen že existovala na konci 19.stol. .Za první republiky zde měli nejvíce příznivců Soc.Demokraté , ale po roce 1933 je předstihli Henleinovci .Po druhé světové válce se závislost občanů Mostkova na sousední Oskavě ještě prohloubila .JZD bylo zde založeno v roce 1949 ,ale v roce 1973 bylo začleněno do většího celku zemědělského družstva Libina . V místě zůstal pro občany (1990) jediný obchod a hostinec .