Brigáda

22.07.2013 15:02

Provedli jsme teréni úpravy v hasičské areálu, a to prodloužení tratě na 3B a prodloužení náběhu na 10 metrů.